Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnin toinen vaihe: Varhaiskasvatukseen osallistuminen, kokeilun kustannukset ja järjestäminen

Arviointiraportti, Teema- tai järjestelmäarviointi Virpi Pietiläinen

Tekijät:

Anna Siippainen, Maiju Paananen, Jari Metsämuuronen, Laura Repo, Tuomas Sarkkinen, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto, Miia Saarikallio-Torp & Tanja Kirjavainen

Kieli:

suomi

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisu:

Sulje