Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi

Arviointiraportti, Teema- tai järjestelmäarviointi Virpi Pietiläinen

Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kuntien vaihtelevat palvelujärjestelmät

Tekijät:

Julia Kuusiholma-Linnamäki, Anna Siippainen, Laura Lepola, Jari Metsämuuronen, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto, Mikael Nygård & Miia Saarikallio-Torp

Kieli:

suomi

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisu:

Sulje