Tilastoraportti: varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi 2017

Tämä raportti on osa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointia, jonka kohteena on varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpano. Osana tätä arviointia Karvi julkaisee keräämiään tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Tiedot on kerätty kaikista Manner-Suomen kunnista (n = 295, vastausprosentti = 100). Palveluntuottajien määrät kuvaavat tilannetta elokuussa 2017 ja lapsimäärät tilannetta huhtikuussa 2017.

Järjestäjät ja palveluntuottajat

Manner-Suomessa on 295 kuntaa ja 299 kunnallista varhaiskasvatuksen järjestäjää. 169:ssä (57 %) kunnassa toimii yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia.

 • 287 kunnassa (97,2 %) järjestettiin kunnallista ja/tai yksityistä perhepäivähoitoa, sisältäen ryhmäperhepäivähoidon.
 • 155 kunnassa (52,5 %) oli käytössä yksityisen hoidon tuki.
 • 125 kunnassa (42,4 %) järjestettiin kunnallista ja/tai yksityistä muuta varhaiskasvatusta (esim. kerhotoimintaa ja muuta avointa varhaiskasvatusta).
 • 68 kunnassa (23,1 %) oli käytössä palveluseteli.

Yksityiset päiväkodit

 • 501 yksityistä päiväkotipalvelun tuottajaa
 • 267 yritystä (53 % palveluntuottajista)
 • 232 yhdistystä (46 %, kaksi tuntematonta)

Palveluntuottajista

 • 430:llä oli yksi päiväkoti (86 %)
 • 71:llä oli enemmän kuin yksi päiväkoti (kethu)
  • 52:lla oli 2–3 päiväkotia
  • 14:lla oli 4–10 päiväkotia
  • kahdella oli 11­–40 päiväkotia
  • kolmella oli yli 40 päiväkotia.
 • Palveluntuottajilla oli yhteensä 907 päiväkotia, joista ketjujen omistuksessa oli 478.
 • Suurimmalla palveluntuottajalla oli 149 päiväkotia, mikä merkitsee 16,4 prosenttia kaikista yksityisistä päiväkodeista

Yksityiset perhepäivähoitajat

Lasten määrät palveluittain

Varhaiskasvatuksen piirissä sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 275 565.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 230 715. Yhteensä 83,7 %.

 • Kunnallisissa päiväkodeissa (68,1 %) oli 187 547 lasta.
 • Kunnallisessa perhepäivähoidossa (8,4 %) oli 23 111 lasta.
 • Kunnallisessa muussa varhaiskasvatuksessa (7,2 %) (esim. kerhotoiminnassa ja muissa avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa) oli 20 057 lasta.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 44 850. Yhteensä 16,2 %.

 • Yksityisen hoidon tuella toteutetussa varhaiskasvatuksessa (6,3 %) oli 17 254 lasta.
 • Ostopalveluna toteutetussa varhaiskasvatuksessa (2,1 %) oli 5 752 lasta.
 • Palvelusetelimallilla toteutetussa varhaiskasvatuksessa (7,9 %) oli 21 844 lasta.

Lisätietoja:

Janniina Vlasov, arviointineuvos, janniina.vlasov@karvi.fi

Sulje