Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (2017)

Selvityksessä kartoitettiin laadunarvioinnin nykytilaa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Selvityksen tarkoitus oli tuottaa ajantasaista tietoa laadunarvioinnin tilasta varhaiskasvatuksessa sekä paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien että kansallisen ohjausjärjestelmän käyttöön. Tietoa itsearvioinnin käytäntänteistä kerättiin sähköisellä kyselyllä joka oli suunnattu kunnallisille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Sulje