Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen kehittämistä sekä edistää lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa varhaiskasvatustoiminnan ulkoisesta arvioinnista. Arviointitiedon avulla Karvi tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä laadunhallintaa koskevissa asioissa ja kehittää varhaiskasvatuksen arviointia yhdessä järjestäjien kanssa.

Arviointikeskuksen kansallisessa arviointisuunnitelmassa vuosille 2016–2019 on kirjattuna kaksi varhaiskasvatuksen arvioinnin hanketta:

  1. Varhaiskasvatuksen toteutuminen ja prosessi
    Arviointi kohdistuu varhaiskasvatussuunnitelman toteutumiseen ja vasuprosessien toimivuuteen. Arviointi ajoittuu vuosille 2017–2019. Arvioinnin suunnittelu on käynnistynyt syyskuussa 2016.
  2. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arviointimallin kehittäminen
    Arviointikeskus laatii varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelman ja kehittää sen edellyttämiä laadunhallinnan ja arvioinnin malleja ja käytänteitä. Pitkän tähtäimen suunnitelman lisäksi hankkeessa luodaan laadunarviointimalli ja kehitetään auditointijärjestelmä ja pedagogisten käytäntöjen ja pedagogisen johtajuuden arviointimalli. Hanke ajoittuu vuosille 2016–2017. Hankkeen suunnittelu alkoi syyskuussa 2016.

Uusimmat raportit aiheesta Varhaiskasvatus