Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toimii varhaiskasvatuksen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Karvi laatii pitkän aikavälin arviointisuunnitelman osana kansallista varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää sekä toteuttaa sen mukaiset arvioinnit. Kansallisten arviointien lisäksi Karvin tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä laadunhallintaa koskevissa asioissa ja kehittää varhaiskasvatuksen arviointia yhdessä järjestäjien kanssa.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 36/1973, 9 b §). Eri toimijat monilla eri tasoilla tuottavat arviointitietoa yhdessä varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Arviointia toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Arvioinnin tarkoitus on

  • lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen
  • lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen
  • tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi paikallisesti ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi

Karvin arviointisuunnitelman mukaisesti vuosina 2016–2019 toteutetaan seuraavat hankkeet:

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi

Arviointi kohdistuu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden käyttöönottoon liittyviin prosesseihin sekä varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumiseen.  Arviointi ajoittuu vuosille 2017–2019. Lue lisää täältä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa

Arviointikeskus laatii varhaiskasvatukseen pitkän aikavälin arviointisuunnitelman ja luo laadunarviointimallin järjestäjien itsearvioinnin tueksi. Lue lisää täältä.

Uusimmat raportit aiheesta Varhaiskasvatus