Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toimii varhaiskasvatuksen arvioinnin riippumattomana asiantuntijaorganisaationa. Karvi toimii osana kansallista varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää. Sen tehtävänä on toteuttaa arviointisuunnitelman mukaiset varhaiskasvatuksen ulkoiset arvioinnit sekä tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä laadunhallintaa koskevissa asioissa. Karvi kehittää varhaiskasvatuksen arviointia yhdessä järjestäjien kanssa.

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Eri toimijat monilla eri tasoilla tuottavat arviointitietoa yhdessä varhaiskasvatuksen kehittämistyön tueksi. Arviointia toteutetaan varhaiskasvatusyksiköissä, järjestäjien tasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Arvioinnin tarkoitus on:

  • lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen edellytysten edistäminen
  • lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen
  • tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi paikallisesti ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.

Karvi laatii varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien arvioinnin tueksi itsearviointijärjestelmän. Se pitää sisällään varhaiskasvatuksen arvioinnin perusteet, laadun indikaattorit sekä digitaalisen arviointijärjestelmän. Tarkempaa tietoa työstä ja sen etenemisestä löytyy täältä.

Vuosina 2016–2019 toteutettavasta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arvioinnista löytyy tietoa täältä.

Karvi toteuttaa arvioinnin viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kyseessä on hallituksen vuosille 2018–2020 käynnistämä kokeilu. Lisää tietoa kokeilun arvioinnista löytyy täältä.

Uusimmat raportit aiheesta Varhaiskasvatus

Sulje