Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet 2020-2023

 

Tausta:

Arvioinnissa tarkastellaan nimensä mukaisesti varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilaa. Arviointi kohdistuu varhaiskasvatuksen johtamisrakenteisiin sekä johtajien työnkuviin. Tavoitteena on tuoda esiin niin suomalaisen varhaiskasvatuksen johtamisen vahvuuksia kuin sen kehittämiskohteita.

Arvioinnissa tarkastellaan varhaiskasvatuksen johtamista ja sitä tukevia rakenteita osana järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien laadunhallintaa. Varhaiskasvatuslain vaikutuksia tarkastellaan kohdentamalla arviointi varhaiskasvatuksen johtamisen ja johtamisjärjestelmän yhteydestä lapsen edun ensisijaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Näin saatava arviointitieto kytkeytyy osaksi lain vaikutusten arviointia ja seurantaa.

 

Arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosien 2020– 2023 aikana:

Ensimmäisessä vaiheessa (2020-2021) toteutetaan nykytilan kartoitus, jossa tarkastellaan johtamisen organisaatiorakenteita ja johtotehtävissä työskentelevien profiileja ja työnkuvia. Arviointia varten on kerätty kyselyaineistoa sekä varhaiskasvatuksesta vastaavilta viranhaltijoilta että päiväkotien johtajilta ja perhepäivähoidon ohjaajilta. Ensimmäisen vaiheen tulokset raportoidaan loppuvuodesta 2021.

 • Varhaiskasvatuksen johtamisen tunnuslukuja – Tilastoraportti 2021. Karvi keräsi tietoja varhaiskasvatuksen johtamisen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämiskohteista kahdella eri kyselyllä maalis-huhtikuussa 2021. Tilastoraportissa esitetään keskeisiä varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyviä tunnuslukuja. Lataa raportti: Linkki

Toisessa vaiheessa (2022–2023) paneudutaan syvemmin muun muassa pedagogiikan johtamiseen sekä lapsen edun ensisijaisuuden toteutumiseen. Arviointiaineistoa tullaan keräämään sekä määrällisin että laadullisin menetelmin.

 

Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet -arvioinnissa toimii asiantuntijaryhmä (2020-2023), jonka jäseniä ovat:

 • Noora Lohi, ylitarkastaja, Aluehallintovirasto
 • Elina Fonsén, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Suvi Heikkinen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
 • Hanna Hjelt, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
 • Mikko Mäkelä, varhaiskasvatusjohtaja, Järvenpään kaupunki
 • Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto
 • Janniina Vlasov, arviointineuvos, Karvi, ryhmän puheenjohtaja
 • Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi
 • Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, Karvi

Lisätietoja:

 • Arviointiasiantuntija Anna Siippainen, puh. 0295335566, etunimi.sukunimi@karvi.fi
 • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Sulje