Valssi – Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä

Tervetuloa Valssin sivuille!

Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, jolla voidaan toteuttaa arviointitiedonkeruita, saada toimijakohtaisia arviointiraportteja, tuottaa arvioinnin toimipaikkakohtaisia yhteenvetoja sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Tämä sivu sisältää yleistä tietoa Valssin sisällöistä, tavoitteista ja kehitysvaiheista:

Valssi-infot

Valssi avataan kaikille varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille elokuussa 2023. Tätä ennen Valssia pilotoidaan mukaan valikoituneiden varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa maaliskuusta 2023 lähtien. Järjestimme marras-joulukuun vaihteessa kolme samansisältöistä Valssi-infoa. Tilaisuuksissa kerrottiin Valssin keskeisistä toimintaperiaatteista, käyttöönotosta, arviointityökaluista ja arviointiprosessien toteuttamisesta järjestelmällä: Linkki

Valssi-koulutukset

Valssin käyttöönottoa tukevat koulutukset toteutetaan vuoden 2023 alusta. Koulutuksia järjestetään varhaiskasvatuksen johdolle, asiantuntijoille ja henkilöstölle. Koulutusmateriaalit tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Arviointiverkosto

Verkoston tarkoitus on tiedottaa Valssin ja siihen liittyvien arviointityökalujen kehittämisestä, järjestää koulutuksia ja webinaareja eri henkilöstöryhmille ja jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä arvioinnin kehittämisen tueksi. Toivomme, että saamme jokaisesta kunnasta ja yksityisestä organisaatiosta osallistujia verkostoon.

Lisätietoja:

  • Arviointiverkostoon ilmoittautuminen ja kysymykset: sivi.harkoma@karvi.fi
  • Valssin kokonaisuuteen liittyvät kysymykset: janniina.vlasov@karvi.fi
  • Valssin käyttöliittymään liittyvät kysymykset: tuomas.sarkkinen@karvi.fi
  • Hankesuunnitelma: Linkki

Sulje