Arvioinnin perusta: Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset sekä laatuindikaattorit

Karvi julkaisi vuonna 2018 Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan. Se muodostaa teoreettisen ja käsitteellisen pohjan laadun arvioinnille niin kansallisesti kuin paikallisestikin. Asiakirjan voi ladata suomeksi täältä.  

Asiakirja on ilmestynyt myös ruotsiksi sekä englanniksi.

Asiakirjan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin toteuttamisessa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sekä tarjota tietoa varhaiskasvatuksen rakenteellisesta ja sisällöllisestä arvioinnista. Se sisältää laadun arvioinnin ja kehittämisen mallin, arviointia avaavia periaatteita sekä laajan tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu muodostuu.

Asiakirjan pohjalta Karvi on julkaissut varhaiskasvatukseen laaditut kansalliset laatuindikaattorit, jotka luovat pohjan sille, millaista varhaiskasvatustoiminnan tulisi olla, jotta sen laatu olisi korkeatasoista. Indikaattorit löytyvät sekä asiakirjasta että tiivistelmäjulkaisuna. Lataa tiivistelmä tästä.

Indikaattorit eivät vielä ole arviointiväline, vaan ne antavat tutkimusperustaisen pohjan sille, mistä laatu muodostuu niin kansallisella, paikallisella kuin pedagogisen toiminnan tasoilla.

Vuosina 2019–2022 Karvi kehittää indikaattoreista arviointikriteerejä järjestäjien laadunarvioinnin tueksi. Voit tutustua tähän työhön tarkemmin sivulta Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä itsearvioinnin tueksi.

Lisätietoja:

  • arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Painettuja kirjasia voi tilata osoitteesta: yopaino.helsinki@punamusta.com

Julkaisun hinta on 35,00 euroa / kpl (sis. alv 10%) ja tiivistelmän hinta on 26,00 euroa / kpl (sis. alv 10%). Yli 20 kappaleen tilauksissa hinta on -30 %. Tilausten päälle lisätään toimituskulut 10,00 euroa / lähetys.

 

Sulje