Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset sekä laatuindikaattorit

Karvi julkaisi vuonna 2018 Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan. Se muodostaa teoreettisen ja käsitteellisen pohjan laadun arvioinnille kansallisesti ja paikallisesti. Asiakirjan voi ladata täältä: Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset  

Asiakirjan tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin toteuttamisessa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, sekä tarjota tietoa varhaiskasvatuksen rakenteellisesta ja sisällöllisestä arvioinnista. Se sisältää laadun arvioinnin ja kehittämisen mallin, arviointia avaavia periaatteita sekä laajan tutkimuskoonnin siitä, mistä suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu muodostuu.

Asiakirjan pohjalta Karvi on julkaissut varhaiskasvatukseen laaditut kansalliset laatuindikaattorit, jotka luovat pohjan sille, millaista varhaiskasvatustoiminnan tulisi olla, jotta sen laatu olisi korkeatasoista. Indikaattorit löytyvät alkuperäisestä asiakirjasta ja niistä on julkaistu tiivistelmä: Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit – tiivistelmä

Indikaattorit eivät vielä ole arviointiväline, vaan ne antavat tutkimusperustaisen pohjan sille, mistä laatu muodostuu niin kansallisella, paikallisella kuin pedagogisen toiminnan tasoilla.

Vuosina 2019–2022 Karvi kehittää indikaattoreista arviointikriteerejä järjestäjien laadunarvioinnin tueksi. Voit tutustua tähän työhön tarkemmin sivulta Digitaalinen laadunarviointijärjestelmä (Valssi)

Lisätietoja:

  • Arviointineuvos Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Painetun julkaisun voi tilata osoitteesta: asiakaspalvelu.vantaa@punamusta.com

Julkaisun hinta on 35,00 euroa / kpl (sis. alv 10%) ja tiivistelmän hinta on 26,00 euroa / kpl (sis. alv 10%). Yli 20 kappaleen tilauksissa hinta on -30 %. Tilausten päälle lisätään toimituskulut 10,00 euroa / lähetys.

 

Sulje