Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit

Varhaiskasvatuksen laatu puhuttaa julkisessa keskustelussa. Varhaiskasvatusta ja sen laatua voidaan kuitenkin tarkastella ja arvioida vain, jos tiedetään, mitä laadulla tarkoitetaan.

Tutustu uuteen Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit –tiivistelmäjulkaisuun. Julkaisun voi ladata tästä.

Tiivistelmäjulkaisua voi tilata painettuna osoitteesta: yopaino.helsinki@punamusta.com

Tiivistelmän hinta on 26,00 euroa / kpl (sis. alv 10%) ja yli 20 kappaleen tilauksissa hinta on -30 %. Tilausten päälle lisätään toimituskulut 10,00 euroa / lähetys.

 

Tiivistelmäjulkaisu pohjautuu Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjaan. Asiakirjan voi ladata suomeksi täältä,  ruotsiksi täältä ja englanniksi täältä.

Painettuja kirjasia voi tilata osoitteesta: yopaino.helsinki@punamusta.com

Julkaisun hinta on 35,00 euroa / kpl (sis. alv 10%) ja yli 20 kappaleen tilauksissa hinta on -30 %. Tilausten päälle lisätään toimituskulut 10,00 euroa / lähetys.

 

Mistä suomalainen varhaiskasvatuksen laatu koostuu? – Karvi on julkaissut suomalaiset varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit

Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (Karvi) ja sen nimittämässä asiantuntijaryhmässä laadittiin 2017 – 2018 varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteita. Työ sisältää laajan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuskoonnin siitä, mistä varhaiskasvatuksen laatu muodostuu. Lopputuloksena julkaistiin asiakirja, joka sisältää arvioinnin perusteet, tutkimuskoonnin, laatuindikaattorit ja laadun arvioinnin mallin.

– Asiakirjan tarkoitus on auttaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia kehittämään toimintaansa ja arvioimaan sitä, arviointineuvos Laura Repo Karvista kertoo.

Myös suomalaiset varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit julkaistiin ensimmäistä kertaa. Ne on johdettu tutkimuskoonnista sekä varhaiskasvatusta ohjaavasta laista ja opetussuunnitelmasta.

Varhaiskasvatuksen laadun arviointimallissa laatua tarkastellaan sekä rakenne- että prosessilaatuna. Rakennelaadulla tarkoitetaan niitä reunaehtoja, lakeja ja säädöksiä, jotka säätelevät niitä puitteita, missä ja millä ehdoilla varhaiskasvatusta toteutetaan. Prosessilaadulla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka lapsi kohtaa varhaiskasvatuksessa ollessaan. Kun nämä laadun osatekijät ovat kunnossa kansallisen ohjausjärjestelmän tasolla, paikallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien tasolla sekä pedagogisen toiminnan tasolla, tuotetaan vaikuttavaa ja laadukasta varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit julkaistiin Karvin järjestämässä seminaarissa 25.10.2018. Videotallenteet seminaarista löytyvät täältä.

 

Lisätietoja:

  • arviointiasiantuntija Janniina Vlasov, puh. 029 533 5543, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • arviointineuvos Laura Repo, puh 029 533 5553 etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje