Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin

Karvi toteuttaa vuosina 2022-2023 arvioinnin, jossa tarkastellaan, miten ammatillisen koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden osaaminen vastaa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksia. Arvioinnin taustalla ovat muun muassa muutokset ammattikorkeakoulujen valintamenettelyssä ja ammatillisen tutkintotodistuksen laajempi hyödyntäminen opiskelijavalinnoissa sekä Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä ja Koulutuspoliittisessa selonteossa asetettu tavoitteeksi korkeakoulutettujen nuorten aikuisten osuuden nouseminen 50 prosenttiin ikäluokasta. Arvioinnin tulokset julkaistaan tammikuussa 2024.

Ajankohtaista

Pyydämme ammattikorkeakouluja tutustumaan arvionnin tiedotteeseen (PDF) sekä halutessaan nimeämään arvioinnille yhteyshenkilön 28.2.2023 mennessä.

Ammattillisen koulutuksen järjestäjiä tiedotetaan arvioinnista erikseen maaliskuussa 2023.

Arvioinnin tavoitteet

 • Edistää sujuvia siirtymiä joko ammatillisesta koulutuksesta suoraan tai työelämästä ammattikorkeakouluopintoihin.
 • Tuottaa kokonaiskuva ja tietoa ammatillisen koulutuksen tuottamasta osaamisesta ja valmiuksista suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin.
 • Selvittää, miten ammattikorkeakoulut tukevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa osaamisen kehittymistä ja opinnoissa etenemistä.
 • Lisätä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen eri toimijoiden keskinäistä ymmärrystä.

Vaikka arvioinnissa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen tuottamia jatko-opintovalmiuksia suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin, voidaan tuloksia hyödyntää soveltuvin osin myös kehitettäessä opintopolkuja ammatillisesta koulutuksesta yliopistoihin.

Arviointikysymykset

Arvioinnille on määritelty seuraavat arviointikysymykset:

 • Millaiset jatko-opintovalmiudet ammatillinen tutkintokoulutus tuottaa?
  • Millaista osaamista ja valmiuksia ammatillinen koulutus tuottaa suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin? Vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
  • Miten ammatillisissa oppilaitoksissa tuetaan ammattikorkeakouluopinnoissa vaadittavan osaamisen ja valmiuksien syntymistä?
 • Miten ammattikorkeakoulut tukevat ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa osaamisen kehittymistä ja opinnoissa etenemistä? Vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
 • Mitkä tekijät edistävät ja estävät ammatillisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien kehittymistä ja ammattikorkeakouluopinnoissa etenemistä? Miten yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen välillä toimii?

Lisätietoja arvioinnin taustasta ja tavoitteista voi lukea arvioinnin hankesuunnitelmasta (PDF).

Arviointitiedon hankinta

Arvioinnissa kerätään tietoa ammatillisen tutkinnon suorittaneilta ammattikorkeakouluopiskelijoilta, ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä, ammattikorkeakouluilta sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöltä. Tiedonkeruiden alustava aikataulu:

 • Huhti-toukoukuu 2023: Ammattikorkeakoulujen johto ja henkilöstö
 • Elo-syyskuu 2023: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
 • Syyskuu 2023: Ammattikorkeakouluopiskelijat

Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään laajasti olemassa olevaa arviointi-, tilasto- ja rekisteritietoa arviointikysymyksiin vastaamiseksi.

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutusta varten Karvin asiantuntijoiden tueksi on nimetty moninäkökulmainen arviointiryhmä:

 • Maija Aaltola, johtava rehtori, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ari-Pekka Anttila, erityisasiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Hannele Keränen, osaamisaluejohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu
 • Niina Nurkka, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
 • Saila Peteri, toimialapäällikkö, Lapin koulutuskeskus Redu
 • Kari Ranta, opinto-ohjauksen koordinaattori, Savon ammattiopisto
 • Sini Riihimäki, yhteisöpedagogi (AMK) -opiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Annika Stadius, johtaja, Yrkeshögskolan Arcada
 • Mika Tammilehto, tutkijayliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu

Arvioinnissa tuotettua aineistoa

Tiedotteet ja ohjeet

Tietosuojaselosteet

Lisätietoja arvioinnista

 • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5542
 • Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5555

Muita Karvin arviointeja, joissa tarkastellaan siirtymiä koulutusasteelta toiselle:

Sulje