Biotalousalan arviointi

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaan vuosina 2021–2023 toteutetaan luonnontieteellisen alan sekä keskeisten biotalousalojen arvioinnit: maatalouden, metsätalouden, elintarvikkeiden valmistuksen ja ympäristöalan koulutukset.

Biotalousalan koulutuksen arvioinnin suunnittelee ja toteuttaa sama kuusijäseninen ryhmä ja siihen on nimetty seuraavat henkilöt:

  • Koulutusjohtaja Susanna Aro, MTK ry (puheenjohtaja)
  • Opiskelija Antti Paunonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Varadekaani Janna Pietikäinen, Helsingin yliopisto
  • Biotalousosaamisen yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki,
    Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Kehitysagronomi Mervi Seppänen, YARA
  • Osastonjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppiseen.

Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Lisätietoja arvioinnista

arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, puh 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi

Sulje