Biotalousalan arviointi

Vuosina 2022–2024 toteutetaan keskeisten biotalousalojen arvioinnit.

Ammattikorkeakouluissa arviointi koskee luonnonvara-aloja ja siihen sisältyvät seuraavat koulutukset: agrologi, hortonomi, metsätalousinsinööri ja ympäristösuunnittelija. Yliopistoissa koulutusalat ovat maatalous- ja metsätiede sekä elintarviketiede.

Arviointiin osallistuvat seuraavat korkeakoulutuksen järjestäjät: Hämeen amk, Jyväskylän amk, Kaakkois-Suomen amk, Karelia amk, Lapin, amk, Novia yrkeshögskolan, Oulun amk, Savonia amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk sekä
Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Biotalousalan koulutuksen arvioinnin toteuttaa  kuusijäseninen ryhmä ja siihen on nimetty seuraavat henkilöt:

  • Koulutusjohtaja Susanna (Aro) Kumpulainen, MTK ry (puheenjohtaja)
  • Opiskelija Antti Paunonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Varadekaani Janna Pietikäinen, Helsingin yliopisto
  • Biotalousosaamisen yksikön johtaja Mona-Anitta Riihimäki,
    Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Kehitysagronomi Mervi Seppänen, YARA
  • Osastonjohtaja Jukka Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto.

Korkeakoulutuksen koulutusala-arvioinnit tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavien koulutusten vahvuuksista ja kehittämiskohteista suhteessa tutkintojen tuottamaan osaamiseen ja työelämärelevanssiin sekä jatkuvaan oppiseen.

Arvioinnit tuottavat myös tietoa korkeakoulujen kyvystä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Lisätietoja arvioinnista

arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi, puh 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi@karvi.fi

Sulje