Lukiouudistuksen arviointi (LUKA)

 

Karvin lukiouudistusarvioinnin kuvituskuvan tekstiversio

 

Karvi on käynnistänyt laajan lukiokoulutuksen arvioinnin. Arviointi koskee viimeaikaisia lukiokoulutuksen uudistuksia ja sisältyy Karvin koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 2019–2023. Vuosina 2021–2024 toteutettavan arvioinnin aikana kerätään aineistoja lukiokoulutuksen järjestäjiltä, oppilaitoksilta, rehtoreilta, opettajilta ja opiskelijoilta. Tiedonkeruut toteutetaan vuosina 2022–2024.

Lukiouudistuksen tavoitteiden toteutumisen arviointi tapahtuu vaiheittain lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden käyttöönoton edetessä ja osahankkeiden tuloksia julkaistaan säännöllisesti lukiokoulutuksen kehittämisen tueksi.

Arvioinnin kohteena ovat lukiolain keskeiset uudistukset, joiden tavoitteina on kehittää lukio-opetusta, edistää laaja-alaista osaamista, vahvistaa opinto-ohjausta, oppimisen tukea sekä opiskelijan hyvinvointia. Lukiokoulutuksessa halutaan vahvistaa myös kansainvälisyyttä, yhteistyötä korkeakoulujen, työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Ylioppilaslakiuudistus yhdessä lukiolakiuudistuksen kanssa muodostaa vuonna 2017 käynnistetyn lukiouudistuksen säädösperustaisen ytimen.

LUKA–hankkeen tehtävänä on tuottaa monipuolista arviointitietoa lukiouudistuksen 1) tavoitteiden toteutumisesta, 2) vaikuttavuudesta ja vaikutuksista, 3) tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä kehittämistarpeista, sekä 4) uudistuksen painopisteisiin liittyvistä hyvistä käytännön ratkaisuista ja käytännöistä. Arviointi tulee samalla tuottamaan tietoa lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS 2019) käyttöönoton ja jalkauttamisen tueksi lähivuosina. Tavoitteena on arvioida myös lukiokoulutuksen saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä koulutuksen kehittämisen prosesseja.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa myös Karvin arviointitiedon painopisteisiin Yhdenvertaisuuden edistäminen ja Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

Lisätietoja arvioinnista:

  • Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537
  • Jan Hellgren, puh. 029 533 5531
  • Laura Lepola, puh. 029 533 55 46

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje