Taiteen perusopetus

Lapsia soittamassa puhallinsoittimia. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja pedagogiikan toimivuus. Koulutuksen arviointineuvosto, Jyväskylä 2012.  

Uusimmat raportit aiheesta Taiteen perusopetus

Sulje