Opinto-ohjauksen uusia muotoja koskeva arviointi (OHJA) 2022-2024

OHJA

Arviointi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Opinto-ohjauksen kehittämisohjelmaa. Arviointi kohdistuu oppivelvollisuuden laajentamisen mukanaan tuomiin uusiin tai vahvistettuihin opinto-ohjauksen muotoihin. Oppivelvollisuuden laajentaminen toi mukanaan jakautuvan ohjaus- ja valvontavastuun, jossa velvollisina ovat oppilaitosten ja koulujen lisäksi myös kunnat. Muutos oppivelvollisuuslaissa muutti myös ohjausta ja sen resursointia, ja perusasteella ryhdyttiin toteuttamaan tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen (2018) myötä ohjausvelvoite ammatillisella toisella asteella oli kasvanut, mutta oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen nivelvaiheen ohjaukseen kohdistui uudistus.

OHJA-arviointi kattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän opinto-ohjauksen jatkumon perusopetuksesta aina toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeiseen opinto-ohjaukseen. Arvioinnin piirissä ovat perusopetus, aikuisten perusopetus, valmentava koulutus, vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus.

Määrällistä aineistoa kerätään tiedoilla, joiden lähteenä ovat opetushallituksen ylläpitämä Koski-tietokanta, opiskelijavalintarekisteri, koulujen ylläpitämät rekisterit ja Tilastokeskuksen rekisteripohjaiset tutkimusaineistot. Arvioinnissa hyödynnetään Oikeus oppia- ja Oikeus osata -kehittämisohjelmien tuloksia. Laadullista aineistoa kootaan koko hankkeen ajan esim. haastatteluin.

Arvioinnin 1. vaihe (2022–2023): Arvioinnin kohteena ovat ohjauksen kokonaisuuden toteutuminen ja toisen asteen tutkinnon suorittamisen tukeminen sekä ohjauksen resurssit. Laadullinen aineisto kerätään alkuvuodesta 2023, ja väliraportti ensimmäisen vaiheen tuloksista julkaistaan vuoden 2023 aikana.

Arvioinnin 2. vaihe (2023–2024): Arvioinnin kohteena ovat erityisesti tutkinnon suorittamisaste ja keskeyttämisen ehkäisy (vaikuttavuus) sekä opinto-ohjauksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen rooli oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteiden edistämisessä.

Kaikkea arvioinnissa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojaan liittyvät riskit minimoiden. Arviointituloksista ei ole mahdollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä tai kouluja. Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Yhdenvertaisuuden edistäminen sekä Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

Arviointihankkeen suunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa täältä Hankesuunnitelma PDF.

Hankkeen arviointiryhmä:

Hankkeelle on asetettu arviointiryhmä. Arviointiryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Åsa Bodö, opinto-ohjaaja, Cronhjelmskolan, Larsmo
  • Anna Maria Honkala, opinto-ohjaaja, Sotkamon lukio
  • Päivi Ikola, varapuheenjohtaja, Suomen rehtorit ry.
  • Mira Kalalahti, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
  • Tomi Kiilakoski, vastaava tutkija, Nuorisotutkimusseura
  • Tuuli-Maria Lehtinen, opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Live
  • Juha Liiten, koulutuspäällikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Minna Rovio, opetus- ja nuorisopäällikkö, Imatran kaupunki
  • Antti Sinisalo, opinto-ohjaaja, Kouvolan lukio
  • Venla Tilli, puheenjohtaja, Osku ry.

Hankkeen etenemistä voi seurata seurata Karvin sosiaalisen median kanavissa (LinkedIn, Twitter & Facebook) aihetunnisteella #OHJA_arviointi.

Lisätietoja hankkeesta:

Arviointiasiantuntija, projektipäällikkö Kati Jokio, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. +358 29 533 5522

Arviointiasiantuntija Siru Myllykoski-Laine, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. +358 29 533 5529

Arviointiasiantuntija Saara Nousiainen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. +358 29 533 5547

Johtava arviointiasiantuntija Jukka Marjanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. +358 29 533 5559

Tietosuojaseloste (opiskelija)(pdf)

Tietosuojaseloste (järjestäjä,rehtori, ohjaushenkilöstö)(pdf)

Sulje