Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös jonkin koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain ammatilliseen koulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Teema- ja järjestelmäarvioinneissa arviointihanketta varten muodostetaan monitahoinen suunnittelu- ja arviointiryhmä. Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Vuosina 2016–2019 toteutetaan seuraavat ammatillista koulutusta koskevat teema- ja järjestelmäarvioinnit:

  • Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus
  • Kansainvälinen vertailuhanke maahanmuuttajien integroitumisesta koulutusjärjestelmään
  • Merenkulkualan koulutuksen arviointi
  • Meta-arviointi ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnista ja siihen perustuvan järjestelmän kehittäminen
  • Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa
  • Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano
  • Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa