Teema- ja järjestelmäarvioinnit

Opettaja sovittamassa vaatetta mallinukelle mittanauhan kanssa.

Teema-arvioinnit kohdistuvat sisällölliseen kokonaisuuteen tai aihepiiriin. Kohteena voi olla myös jonkin koulutusmuodon tilan arviointi. Järjestelmäarvioinneissa arvioinnin kohteena on koulutusjärjestelmä tai sen osa-alue. Lisäksi kohteena voi olla koulutuspolitiikka ja sen toimeenpano tai koulutusjärjestelmän kehittäminen. Teema- ja järjestelmäarvioinnit voivat kohdistua joko vain ammatilliseen koulutukseen tai samanaikaisesti useaan koulutusjärjestelmän tasoon.

Arvioinneissa käytetään osallistavia ja monipuolisia arviointimenetelmiä. Olennaista on eri sidosryhmien näkökulmien huomioon ottaminen, arvioitavan ilmiön kriittinen ja syvällinen tarkastelu sekä koko­naisvaltaisen kuvan hahmottaminen arvioitavasta kohteesta.

Käynnissä olevat teema-arvioinnit:

Tulevat teema-arvioinnit 2022–2023:

  • Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi
  • Yhteisten tutkinnon osien tuottaman osaamisen arviointi
  • Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi

Päättyneet teema-arvioinnit 2016–2021:

Sulje