Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 1.–9. lk

 

Karvi käynnisti vuonna 2018 perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnin. Arvioinnin tavoitteena on saada tietoa oppilaiden osaamistasosta erityisesti äidinkieleen ja kirjallisuuteen (suomi, ruotsi, suomi/ruotsi toisena kielenä) ja matematiikkaan liittyvissä taidoissa ja niiden kehityksestä perusopetuksen aikana Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti.

Pitkittäisarviointi alkoi alkumittauksella syksyllä 2018. Alkumittaukseen osallistui 7770 oppilasta, jotka aloittivat ensimmäisen luokan. Oppilaat olivat kotoisin eri puolilta Suomea.

Oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan kolmannen luokan alussa syksyllä 2020. Tähän arviointiin osallistui 8046 oppilasta.

Pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden osaamisen kehityskaarta perusopetuksen nivel- ja päättövaiheissa kuudennen ja yhdeksännen luokan lopulla – ja mahdollisesti toisen ja kolmannenkin asteen opinnoissa.

Ensimmäisen luokan arvioinnista on julkaistu raportti osaamistuloksista, raportti käytetyistä menetelmistä, raportti osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja tiivistelmä tuloksista. Lisäksi on julkaistu infograafi päätuloksista ja infograafi taustatekijöistä.

Kolmannen luokan arvioinnista on julkaistu raportti oppilaiden osaamistuloksista, infograafi kolmannen luokan päätuloksista raportti osaamisen kehittymisestä alkuopetuksen aikana ja osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä ja useita infograafeja. Seuraava raportti kertoo kirjoitustaitojen kehittymisestä alkuopetuksen aikana.

Hankkeen julkaisut:

Kolmas luokka:

Ensimmäinen luokka:

Tietosuojaselosteet

Huoltajat
Opettajat
Oppilaat
Rehtorit

Yhteyshenkilö Karvissa:

Annette Ukkola, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5548

Matti Suomilammi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5575

Sulje