Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi

Koulutuksen arviointisuunnitelman (2020–2023) mukaan vuosina 2022–2023 toteutetaan arviointi Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen. Suunnitelman mukaan arviointi tuottaa tietoa korkeakoulupedagogiikan nykytilasta, kuten korkeakoulujen pedagogisista linjauksista ja toimintamalleista, digitalisaation roolista opetuksessa ja oppimisessa, korkeakoulujen sisäisistä opetuksen ja koulutuksen kehittämistoiminnoista sekä korkeakoulujen yhteistyöstä pedagogiikan kehittämiseksi. Lisäksi tuotetaan tietoa opettajien pedagogisen osaamisen tukemisesta ja kannusteista. Arviointi tukee korkeakouluja korkeakoulupedagogiikan kehittämistyössä ja uudistamisessa. Arvioinnin taustalla ovat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat korkeakoulupedagogisen osaamisen kehittämishankkeet.

Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin suunnittelu- ja arviointiryhmään on nimetty seuraavat henkilöt:

  • professori Auli Toom, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja)
  • hankepäällikkö Tuula Heide, Digivisio 2030 -hanke
  • opiskelija Ville Jäppinen, Tampereen yliopisto
  • johtaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu
  • yliopettaja Kimmo Mäki, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
  • professori Päivi Tynjälä, Jyväskylän yliopisto

 

Lisätietoja arvioinnista

  • Mira Huusko, puh. 029 533 5565, mira.huusko@karvi.fi

Sulje