Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa

Jos haluat sivun sisällöt kokonaan tekstimuotoisina, löydät ne täältä.

Karvi toteutti vuosina 2018–2019 maahanmuuttajien korkeakoulutusta koskevan arvioinnin. Arviointi tuotti ensimmäistä kertaa kansallisen tason tilannekuvaa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osallistumisesta korkeakoulutukseen sekä integroitumista edistävistä ja estävistä tekijöistä.

 

Arviointihankkeen tuloksia

 

Arvioinnin keskeiset tulokset löydät tiivistelmäjulkaisusta:

Arviointiraportti Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla on ladattavissa Karvin julkaisusivuilta.

Katso myös arviointiryhmäläisten videot arvioinnin tuloksista ja keskeisistä teemoista:

Arviointiryhmän puheenjohtaja, opetusneuvos Maija Airas Opetushallituksesta kertoo, miksi on tärkeää arvioida ulkomaalaistaustaisten osallisuutta korkeakoulutuksessa.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Raportin suosituksissa esitetään, että korkeakouluille olisi mielekästä luoda yhtenäinen ja systemaattinen tapa tunnistaa ulkomaalaistaustaiset opiskelijat. Arviointiryhmän jäsen, kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen Helsingin yliopistosta vastaa, millaisia toimia tämä hänen mielestään vaatisi.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Arviointiryhmän jäsen, projektijohtaja Heidi Stenberg Metropolia Ammattikorkeakoulusta kertoo ajatuksistaan yhdenvertaisuuden kehittämisestä korkeakouluyhteisössä.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Arviointiryhmän jäsen, opiskelija Getuar Shemsedini Tampereen ammattikorkeakoulusta arvioi suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -opintojaan.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Karvin Mafi Saarilammi ja Hanna Väätäinen keskustelevat arvioinnin keskeisistä teemoista, kuten osallisuudesta, työelämän näkökulmasta, ohjauksesta ja tuesta.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

 

Lisämateriaaleja:

 

 

Hankkeeseen liittyvät blogitekstit

 

 

Korkeakoulujen arviointijaoston nimittämä arviointiryhmä:

  • Opetusneuvos Maija Airas, Opetushallitus (puheenjohtaja)
  • Opiskelija David Delahunty, Oulun yliopisto
  • Kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen, Helsingin yliopisto
  • Opiskelija Getuar Shemsedini, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Projektijohtaja Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Arvioinnin suunnittelu tapahtui syksyn 2018 aikana ja toteutus vuonna 2019.

Lisätietoja:

Arviointineuvos Marja-Liisa (Mafi) Saarilammi, puh. 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen, puh. 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje