Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhtenä tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. Arviointi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kyvystä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisvalmiuksien kehittymistä niin, että he kasvavat aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan opiskelijakuntien roolia osana tätä prosessia.

Arviointi toteutetaan vuosina 2020-2021.

Lisätietoja

Niina Rumpu, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5525, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Salla Venäläinen, yleissivistävä koulutus, +358 29 533 5549, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Veera Hakamäki-Stylman, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5555, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Paula Kilpeläinen, ammatillinen koulutus, +358 29 533 5557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje