Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa 2019 tekstimuotoisena

Karvi toteutti vuosina 2018–2019 maahanmuuttajien korkeakoulutusta koskevan arvioinnin. Arviointi tuotti ensimmäistä kertaa kansallisen tason tilannekuvaa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osallistumisesta korkeakoulutukseen sekä integroitumista edistävistä ja estävistä tekijöistä.

Arviointiraportti Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla julkistettiin 21.11.2019, ja on luettavissa ja ladattavissa Karvin julkaisusivuilta.

Julkistamistilaisuuteen liittyvä mediatiedote tiivistää arvionnin keskeiset tulokset.

Hankesuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä (PDF): Hankesuunnitelma_verkkoversio_LYHYT

Mitä arvioinnilla tavoitellaan?

Kansallinen tilannekuva Suomessa asuvan ulkoomaalasitaustaisen väestön osallisuudesta korkeakoulutukseen.

Osallisuuden edistäminen on yksi Suomen hallituksen tarvoite, jolla ehkäistään syrjäytymistä.

Mitä arvioidaan?

Korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät.

Opintojen etenemistä edistävät ja ehkäisevät tekijät.

Osallistuminen, opintopolku, osallisuus ja yhteenkuuluvuus sekä ohjaus ja tuki.

Arviointiaineistot

1 Aiemmat tutkimukset 09/2018–02/2019

Tutkimusraportit, artikkelit, selvitykset, hankeraportit jne.

2 Tilastoaineisto 12/2018–03/2019

Vertailuaineisto vuosita 2012–2017.

3 Arviointivierailut

Opiskelijat, opetushenkilöstö, hallinto- ja tukipalvelut, johto. 15–20 korkeakoulua.

 

Hankkeeseen liittyvät blogitekstit

 

Korkeakoulujen arviointijaosto on nimittänyt arviointiryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan arvioinnin:

  • Opetusneuvos Maija Airas, Opetushallitus (puheenjohtaja)
  • Opiskelija David Delahunty, Oulun yliopisto
  • Kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen, Helsingin yliopisto
  • Opiskelija Getuar Shemsedini, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Projektijohtaja Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Arvioinnin suunnittelu tapahtuu syksyn 2018 aikana ja toteutus vuoden 2019 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Arviointineuvos Marja-Liisa (Mafi) Saarilammi, puh. 029 533 5528, etunimi.sukunimi@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Hanna Väätäinen, puh. 029 533 5568, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje