Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi

Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi toteutetaan vuosina 2022-2023. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Oppimistulosten arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Arviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2023. Koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille järjestetään arviointiklinikka itsearvioinnin toteuttamisen tueksi 18.1.2023 klo 9:00-10:00. Linkki tilaisuuden tapahtumasivulle.

Koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan kevään 2023 aikana ja kansallinen tulosraportti julkaistaan alkukesällä 2023.

Koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille järjestettiin infotilaisuus 24.11.2022 klo 9:00-10:30. Linkki tilaisuuden tapahtumasivulle.

Yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuuden 24.11.2022 esitysmateriaali (PDF)

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje