Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi

Liiketoiminnan perustutkinnon, lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon arviointi toteutetaan vuosina 2022-2023. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Oppimistulosten arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Arviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2023.

Koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan kevään 2023 aikana.

Koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille järjestettiin infotilaisuus 24.11.2022 klo 9:00-10:30. Linkki tilaisuuden tapahtumasivulle.

Yhdyshenkilöiden perehdytystilaisuuden 24.11.2022 esitysmateriaali (PDF)

Kansallinen tulosraportti julkaistaan kesäkuussa 2023. Karvi järjestää webinaarin arvioinnin tuloksista tiistaina 6.6.2022 klo 13.00–15.30. Webinaarissa esitellään arvioinnin keskeisiä tuloksia, kehittämissuosituksia ja hyviä käytäntöjä sekä keskustellaan näistä yhdessä.

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje