Pilotointi logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa

Oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty meta-arvioinnin, asiantuntijatyöskentelyn ja työpajojen pohjalta ottamalla huomioon uuden ammatillisen koulutuksen tarpeet. Jatkossa oppimistulosten arviointi kohdistuu ammatillisten perustutkintojen lisäksi myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tuottamaan osaamiseen. Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi arvioidaan myös yhteisiä tutkinnon osia. Arvioinneissa hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita tietovarantoja, kuten Koski-järjestelmää ja Amispalautteen tietoa.

Uutta arviointijärjestelmää pilotoitiin vuosina 2019 ja 2020 logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa. Kuljetusalan ammattitutkinnon arvioinnin tulokset julkaistiin kesäkuussa 2020. Logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen arviointien tulokset julkaistiin maaliskuussa 2021.

Materiaaleja:

Tiivistelmäjulkaisut

Tiivistelmäjulkaisu: Kuljetus- ja logistiikka-alan koulutus ja sen tuottama osaaminen

Tiivistelmäjulkaisu: Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen ja korkeakoulutus

Logistiikan perustutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta logistiikan perustutkinnossa

Logistiikan perustutkinnon arvioinnin tuloswebinaari 31.3.2021 (Diaesitys)

OPVA ammatillisen opiskelijan tukena (Maria Förbom, diaesitys)

Varastonhoitajaksi työelämäläheisesti (Johanna Malm, diaesitys)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon arvioinnin tuloswebinaari 30.3.2021 (Diaesitys)

Kuljetusalan ammattitutkinto

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta kuljetusalan ammattitutkinnossa

Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta kuljetusalan ammattitutkinnossa (diaesitys tuloswebinaarista 3.6.2020)

Itsearviointilomakkeet:

Koulutuksen järjestäjän pedagogisen toiminnan ja koulutuksen tuottaman osaamisen itsearviointi (kuljetusalan ammattitutkinto ja logistiikan perustutkinto)

Koulutuksen järjestäjän pedagogisen toiminnan ja koulutuksen tuottaman osaamisen itsearviointi (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Opiskelijan osaamisen itsearviointi (Kuljetusalan ammattitutkinto ja logistiikan perustutkinto)

Opiskelijan osaamisen itsearviointi (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto)

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen, puh. 029 5335557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman, puh. 029 5335555, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje