Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa

Arvioinnissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arviointi kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Arvioinnissa yhdistyvät meneillään oleva kansallinen jatkuvan oppimisen reformi ja viimeisten kymmenen vuoden aikana yhä merkityksellisemmäksi nousseet äkilliset rakennemuutokset alueellisesti ja globaalisti. Arviointi toteutetaan  vuosina 2020 – 2021. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia asioita

 1. Miten koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämisen palvelut toimivat äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 2. Miten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämispalvelut vastaavat työikäisen väestön osaamisen kehittämisen tarpeisiin äkillisissä rakennemuutoksissa?
 3. Mitkä tekijät edistävät ja estävät työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamista äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 4. Mitkä ovat toimivan jatkuvan oppimisen koulutuksen/osaamisen kehittämispalvelun piirteet?

Hankesuunnitelma

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat:

 • Hallituksen pj Irma Hirsjärvi, Työttömien keskusjärjestö ry
 • Vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
 • Toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria
 • Opiskelija Oona Löytänen, SAMOK ry
 • Opiskelija Juho Malinen, Osku ry
 • Innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Päivi Myllykangas, Pirkanmaan liitto
 • Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
 • Rehtori Åsa Stenbacka, Vamia
 • Vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto

Lisäksi Karvi kokoaa opiskelijapaneelin tukemaan arvioinnin toteutusta.

Arviointitiedon hankinta ja aikataulu

Aikataulu 2021 pdf

Arvioinnin teemaan liittyvistä järjestelmätason kysymyksistä on jo olemassa runsaasti ministeriöiden, Sitran sekä muiden keskeisten toimijoiden tuottamaa tuoretta selvitys- ja arviointitietoa. Sitä on hyödynnetty systemaattisesti arvioinnin suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa on myös haastateltu laajasti arvioinnin teeman kannalta keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä.

Suurimmat tiedontarpeet kohdistuvat tällä hetkellä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kykyyn ja potentiaaliin tarjota äkillisissä rakennemuutostilanteissa jatkuvaan oppimiseen liittyviä koulutuksia ja ohjauspalveluita.

Arviointitietoa kerätään korkeakouluilta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kyselyllä.  Arvioinnin ensimmäisiä tuloksia käsitellään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa webinaareissa syksyllä 2021. Webinaarit on suunnattu ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen johdolle, henkilöstölle ja opiskelijoille. Kutsu ja ohjelma lähetetään elokuussa 2021 arvioinnin yhteyshenkilöille korkeakouluissa ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien piirissä.

Kysely korkeakouluille ja koulutuksen järjestäjille 19.4-17.5.2021

Arvioinnin infowebinaari 26.3.2021

Kyselyn sisältö (su+ru)

Kyselyyn vastaajille koottu tukimateriaali (verkkoklinikat 4/21)

Kysely on päättynyt, kiitokset kaikille vastanneille korkeakouluille ja ammatillisen koulutuksen järjestäjille arvokkaasta panoksestanne arvioinnin toteuttamiseksi!

Webinaarit kyselyn alustavista tuloksista syyskuussa 2021

Korkeakoulutus 13.9.2021

Ammatillinen koulutus 14.9.2021

Haastatteluilla kerättävä tieto kesä-elokuussa 2021

Kyselyn lisäksi arvioinnissa kerätään tietoa alueellisten toimijoiden teemahaastatteluilla kesä-elokuussa 2021. Haastatteluiden teemana on kaksi äkillisen rakennemuutoksen toimialakohtaista esimerkkiä: puunjalostusteollisuus ja akkuteollisuus. Haastatteluaineisto täydentää ja syventää kyselyn tuottamaa kansallista tilannekuvaa.

Haastatteluiden kohderyhminä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, korkeakoulut, kunnat, kuntien alueelliset kehitysyhtiöt, yritykset, ELY-keskukset, TE-toimistot, maakuntaliitot, työttömät työhakijat ja muut sidosryhmät.

Aikuisopiskelijoista koottu opiskelijapaneeli

Arvioinnille on koottu ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen aikuisopiskelijoista opiskelijapaneeli.  Opiskelijapaneelin tehtävänä on tuoda arviointiin työmarkkinoiden muutosten vuoksi aikuisena uudelleen kouluttautuneiden henkilöiden kokemustietoa ja näkökulmia.

Tiedotteet

Tiedote korkeakouluille ja järjestäjille 3.2.2021

Karvi_tiedote_arvioinnit_ammatillinen_2020-21

Lisätiedot arvioinnista:

Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija (ammatillinen koulutus) tarja.frisk@karvi.fi ,puh. 029 533 5504

Kati Isoaho, arviointiasiantuntija (korkeakoulutus) kati.isoaho@karvi.fi, puh. 029 533 5501

Risto Hietala, arviointiasiantuntija (arviointimenetelmät) risto.hietala@karvi.fi, puh. 029 533 5507

 

Sulje