Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutoksissa

Arvioinnissa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arviointi kohdistuu ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen. Arvioinnissa yhdistyvät meneillään oleva kansallinen jatkuvan oppimisen reformi ja viimeisten kymmenen vuoden aikana yhä merkityksellisemmäksi nousseet äkilliset rakennemuutokset alueellisesti ja globaalisti. Arviointi toteutetaan  vuosina 2020 – 2021. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia asioita

 1. Miten koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämisen palvelut toimivat äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 2. Miten korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien jatkuvan oppimisen palvelut/osaamisen kehittämispalvelut vastaavat työikäisen väestön osaamisen kehittämisen tarpeisiin äkillisissä rakennemuutoksissa?
 3. Mitkä tekijät edistävät ja estävät työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin vastaamista äkillisissä rakennemuutostilanteissa?
 4. Mitkä ovat toimivan jatkuvan oppimisen koulutuksen/osaamisen kehittämispalvelun piirteet?

Hankesuunnitelma

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat:

 • Hallituksen pj Irma Hirsjärvi, Työttömien keskusjärjestö ry
 • Vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Suomen itsenäisyyden rahasto Sitra
 • Toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria
 • Opiskelija Oona Löytänen, SAMOK ry
 • Opiskelija Juho Malinen, Osku ry
 • Innovaatio- ja tulevaisuusjohtaja Päivi Myllykangas, Pirkanmaan liitto
 • Johtaja Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto
 • Rehtori Åsa Stenbacka, Vamia
 • Vararehtori Petri Suomala, Aalto-yliopisto

Lisäksi Karvi kokoaa opiskelijapaneelin tukemaan arvioinnin toteutusta.

Arviointitiedon hankinta ja aikataulu

Arvioinnin teemaan liittyvistä järjestelmätason kysymyksistä on jo olemassa runsaasti ministeriöiden, Sitran sekä muiden keskeisten toimijoiden tuottamaa tuoretta selvitys- ja arviointitietoa. Sitä on hyödynnetty systemaattisesti arvioinnin suunnittelussa. Suunnitteluvaiheessa on myös haastateltu laajasti arvioinnin teeman kannalta keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä.

Suurimmat tiedontarpeet kohdistuvat tällä hetkellä koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kykyyn ja potentiaaliin tarjota äkillisissä rakennemuutostilanteissa jatkuvaan oppimiseen liittyviä koulutuksia ja ohjauspalveluita.

Arviointitietoa kerätään korkeakouluilta ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kyselyllä. Työnantajille järjestetään webinaareja. Lisäksi Karvi järjestää kolme alueellista tilaisuutta. Arvioinnin ensimmäisiä tuloksia käsitellään korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien kanssa webinaareissa syksyllä 2021.

Kysely korkeakouluille ja koulutuksen järjestäjille 19.4-17.5.2021 Arvioinnin infowebinaari 26.3.2021

Kyselyklinikat 4/2021

Tilaisuudet korkeakouluille ja koulutuksen järjestäjille syksy 2021 Syksy 2021
Alueelliset tilaisuudet (3) Kevät ja syksy 2021
Työ- ja elinkeinoelämän webinaarit Kevät ja syksy 2021
Arviointiraportin julkistus 1-2/2022

Tiedotteet

Tiedote korkeakouluille ja järjestäjille 3.2.2021

Karvi_tiedote_arvioinnit_ammatillinen_2020-21

Lisätiedot arvioinnista:

Tarja Frisk, johtava arviointiasiantuntija (ammatillinen koulutus) tarja.frisk@karvi.fi ,puh. 029 533 5504

Kati Isoaho, arviointiasiantuntija (korkeakoulutus) kati.isoaho@karvi.fi, puh. 029 533 5501

Risto Hietala, arviointiasiantuntija (arviointimenetelmät) risto.hietala@karvi.fi

 

Sulje