Maahanmuuttajien koulutuspolut

Karvi toteuttaa 2019–2020 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arvioinnin, jossa tarkastellaan ovatko koulutusjärjestelmään tehdyt, 1.1.2018 voimaan astuneet uudistukset sujuvoittaneet maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Arviointi kohdistuu

 • vapaan sivistystyön oppilaitoksissa toteutettavaan luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen,
 • aikuisten perusopetukseen sekä
 • ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisen vaikutuksiin.

Arvioinnista

Hallituksen tulee laatia kokonaisvaltainen toimenpideohjelma kotouttamistoimien uudistamistarpeesta ja toteutettavista muutoksista. Toimenpideohjelma tulee antaa selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä arviointi tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten vaikutuksista tietoa, jota ministeriö voi käyttää hyödyksi toimenpideohjelman laadinnassa sekä tietoa maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseksi.

Karvi käyttää arvioinnin ensisijaisina tietolähteinä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä sekä opettajilta kerättävää tietoa ja tilastoaineistoja. Lisäksi Karvi järjestää maaliskuussa 2020 arviointiin liittyviä työpajoja Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa.

Tutustu järjestäjäkyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Esittelimme ensimmäisiä tuloksia järjestäjäkyselystä Educa-messuilla tammikuussa 2020. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta keskustelusta!

Tervetuloa työstämään arvioinnin johtopäätöksiä kanssamme maaliskuussa!

Kutsumme opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä maahanmuuttajien kanssa työskentelevät opetus- ja ohjaushenkilöstön jäsenet sekä työelämän edustajat kuulemaan ja keskustelemaan kyselyiden tuloksista ja tuomaan esiin omia näkemyksiään, kehittämistarpeitaan ja hyviä käytäntöjään sekä pohtimaan arvioinnin johtopäätöksiä kanssamme Helsinkiin, Turkuun, Kuopioon, Ouluun tai webinaarin kautta. Webinaarit on suunnattu ensisijassa opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

 • Helsinki (Paasitorni), 3.3.2020 klo 12.00-16.00
 • Turku (Kokoushotelli Linnasmäki) , 5.3.2020 klo 12.30–16.00
 • Kuopio (Kuopion Klubi), 9.3.2020 klo 12.30–16.00
 • Oulu (Technopolis), 10.3.2020 klo 12.30–16.00
 • Webinaari: Aikuisten perusopetus, 19.3.2020 klo 10.00-12.00
 • Webinaari: Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus 19.3.2020 klo 14.00-16.00
 • Webinaari: Ammatillinen koulutus 20.3.2020 klo 12.00-14.00

Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä! Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun tilaisuuksien ilmoittautuminen päättyy 16.2.2020 ja webinaarien 16.3.2020.

TERVETULOA!

 

Arviointiryhmä

Karvin asiantuntijoiden tueksi on nimetty arviointiryhmä.

 • Pedagoginen rehtori Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto
 • Koulutusjohtaja, vararehtori Arja Koli, Keuda
 • Varapuheenjohtaja Sari Liski, Aikuislukioliitto
 • Asiantuntija Virva Muotka, Axxell Utbildning Ab
 • Erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Kuntaliitto

Lisätietoja maahanmuuttajien koulutuspolkujen arvioinnista:

 • Arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, etunimi.sukunimi@karvi.fi
 • Arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Muita maahanmuuttajien koulutusta käsitteleviä Karvin arviointeja:

 

 

 

Sulje