Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi kohdistuu yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien toteutumisesta.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan syksyllä 2022.

Arviointitiedon hankinta

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja tuottaa tietoa yksilöllisiin opintopolkuihin liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä. Arviointitietoa kerätään koulutuksen järjestäjien johdolta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä, opiskelijoilta ja työelämältä. Lisäksi hyödynnetään valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja.

Koulutuksen järjestäjien johdolta ja opetus- ja ohjaushenkilöstöltä kerätään tietoa sähköisillä Webropol-kyselyillä marraskuussa 2021. Opiskelijoilta ja työelämän edustajilta kerätään tietoa haastatteluilla marraskuussa 2021 – tammikuussa 2022.

Tiedonkeruista kerrotaan tarkemmin oheisessa tiedotteessa:

Arviointiklinikat

Järjestämme koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille kaksi arviointiklinikkaa perjantaina 29.10.2021 klo 12–13 ja keskiviikkona 3.11.2021 klo 10–11. Klinikoilla voi kysyä kysymyksiä liittyen tämän arvioinnin tiedonkeruiden toteutukseen. Tilaisuudet ovat vapaaehtoisia ja vapaamuotoisia eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Alla ovat tilaisuuksien osallistumislinkit:

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Anna Laine, opettaja, Careeria Oy
  • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Boris Ståhl, rehtori, Yrkesakademin i Österbotten
  • Ritva Vartiainen, projektipäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Materiaaleja

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5545
  • Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5505
  • Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Karvi on arvioinut vuosina 2021–2022 erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulutuksessa. Lue erityisen tuen arvioinnin tuloksista täältä.

Sulje