Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on lisätä opiskelijakeskeisyyttä, opintojen yksilöllisyyttä sekä joustavuutta. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostamisella koulutuksen painopistettä on siirretty puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Muun muassa järjestäjien yhteistyön lisäämisellä on pyritty opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien ja opintojen joustavuuden lisäämiseen.

Arviointi kohdistuu yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen. Arviointi tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien toteutumisesta.

Osana yksilöllisten opintopolkujen toteutumista koskevaa arviointia arvioidaan erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulutuksessa. Lue lisää erityisen tuen arvioinnista täältä.

Yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen arvioinnin suunnittelu on käynnistynyt tammikuussa 2021. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan syksyllä 2022.

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Anna Laine, opettaja, Careeria Oy
  • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO
  • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Boris Ståhl, rehtori, Yrkesakademin i Österbotten
  • Ritva Vartiainen, projektipäällikkö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5545
  • Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5505
  • Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Sulje