Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi kohdistuu yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen ammatillisessa koulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien toteutumisesta.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta. Erityinen tuki, vaativa erityinen tuki ja valmentava koulutus eivät kuulu arvioinnin piiriin. Arviointi ei siten koske koulutuksen järjestäjiä, joiden kaikki opiskelijat ovat erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen opiskelijoita.

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen ja tuottaa tietoa yksilöllisiin opintopolkuihin liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä. Arviointitietoa kerättiin koulutuksen järjestäjien johdolta, opetus- ja ohjaushenkilöstöltä, opiskelijoilta ja työelämältä. Lisäksi hyödynnettiin valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja.

Tapahtumat

Arvioinnin loppuraportti julkaistaan ja arvioinnin tuloksia ja kehittämissuosituksia esitellään päätöswebinaarissa 6.10.2022 klo 9.00–11.30, katso tapahtumasivu täällä.

Webinaari ensimmäisistä arviointituloksista pidettiin toukokuussa 2022. Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja materiaaleihin:

Kyselytulokset ja hyvät käytännöt

Koulutuksen järjestäjien johdolta ja opetus- ja ohjaushenkilöstöltä kerättiin tietoa kyselyillä loppuvuodesta 2021. Tiedotteet ja kyselylomakkeet ovat nähtävissä kohdassa Materiaaleja.

Järjestäjäkyselyyn vastasi 121 koulutuksen järjestäjää ja henkilöstökyselyyn 3369 opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa. Arviointiin osallistuneet koulutuksen järjestäjät ovat saaneet järjestäjäkohtaiset palautteet kyselyistä. Alla ovat nähtävillä palautteet, joissa tuloksia tarkastellaan kansallisella tasolla.

Järjestäjäkyselyssä kerättiin myös yksilöllisiin opintopoluihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Kooste niistä on alla. Lisätietoja käytännöistä voi kysyä suoraan koulutuksen järjestäjiltä.

Opiskelijoilta ja työelämän edustajilta kerättiin tietoa haastatteluilla tammi-helmikuussa 2022. Haastattelimme noin 50 opiskelijaa ja 20 työelämän edustajaa eri puolilta Suomea.

Kiitos kaikille arviointitiedonkeruisiin osallistuneille!

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Heikki Helve, kuntayhtymän johtaja, Savon koulutuskuntayhtymä
  • Anna Laine, opettaja, Careeria Oy
  • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, ammatillinen koulutus, Oulu
  • Anu Raudasoja, kuntayhtymän johtaja/rehtori, Järviseudun koulutuskuntayhtymä
  • Boris Ståhl, ammattikasvatusneuvos (toimi rehtorina Yrkesakademin i Österbottenissa 31.7.2022 saakka)
  • Ritva Vartiainen (toimi projektipäällikkönä Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä 30.6.2022 saakka).

Materiaaleja

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5545
  • Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5505
  • Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Arvioinnilla tuotetaan tietoa Karvin painopisteisiin Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Karvi on arvioinut vuosina 2021–2022 erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulutuksessa. Lue erityisen tuen arvioinnin tuloksista täältä.

Sulje